Dự toán công trình

Nhập thông tin

Diện tích đất còn lại không nằm trong phạm vi xây dựng (sân hoặc vườn) là: 0m2

Phí thiết kế 0 VND

Mô tả gói:

Không sử dụng dịch vụ thiết kế

60,000 VND/m2

Mô tả gói:

1. Bộ bản vẽ Kiến trúc - Kết cấu

2. Hồ sơ xin phép xây dựng

3. Giám sát tác giả

50,000 VND/m2

Mô tả gói:

1. Bộ bản vẽ Kiến trúc - Nội thất

2. Giám sát tác giả

100,000 VND/m2

Mô tả gói:

1. Bộ bản vẽ Kiến trúc - Kết cấu - Điện nước - Nội thất

2. Hồ sơ xin phép xây dựng

3. Giám sát tác giả

75,000 VND/m2

Mô tả gói:

1. Bộ bản vẽ thiết kế cải tạo Kiến trúc - Kết cấu

2. Hồ sơ xin phép xây dựng

3. Giám sát tác giả

65,000 VND/m2

Mô tả gói:

1. Bộ bản vẽ thiết kế cải tạo Kiến trúc - Nội thất

2. Giám sát tác giả

120,000 VND/m2

Mô tả gói:

1. Bộ bản vẽ thiết kế cải tạo Kiến trúc - Kết cấu - Điện nước - Nội thất

2. Hồ sơ xin phép xây dựng

3. Giám sát tác giả

Các giai đoạn thanh toán:

Phần thô 0 VND

Mô tả gói

Không sử dụng

2,900,000 VND/m2

Mô tả gói:

3,100,000 VND/m2

Mô tả gói:

3,300,000 VND/m2

Mô tả gói:

Ghi chú

Hoàn thiện 0 VND

Mô tả gói

Không sử dụng

★★ 2,100,000 VND/m2

Mô tả gói:

★★★ 2,700,000 VND/m2

Mô tả gói:

★★★★ 3,500,000 VND/m2

Mô tả gói:

★★★★★ 5,000,000 VND/m2

Mô tả gói:

Ghi chú

Nội thất 0 VND

Mô tả gói

Không sử dụng

★★★ 1,800,000 VND/m2

Mô tả gói:

★★★★ 2,800,000 VND/m2

Mô tả gói:

★★★★★ 4,100,000 VND/m2

Mô tả gói:

Ghi chú

Tổng hợp 0 VND

Hạng mục Tạm tính
Phí thiết kế 0 VND
Phần thô 0 VND
Hoàn thiện 0 VND
Nội thất 0 VND
Dự phòng phí 0 VND
TỔNG CỘNG 0 VND

Chưa bao gồm những hạng mục khác như: Thang máy, hồ bơi, sân vườn

0937 920 666

CHAT ZALO
mess